Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna odbędzie się w dniu 18 czerwca 2012r. o godz. 15.30 w biurze Rady Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z Prezesami Spółek Wodnych.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.