Symbol:
31

Wydział:
Referat Podatków i Opłat

Podstawa prawna:
Art. 306a, 306b, 306c, 306d, 306e, 306f, 306g, 306h, 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości:
- 17,00 zł za pełnomocnictwo
- 21,00 zł za wydanie zaświadczenia w sprawach zaległości podatkowych,
- 17,00 zł za wydanie innych zaświadczeń


Termin odpowiedzi:
7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Opłat

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Uwagi:
Dokumenty od wnioskodawcy:
1) Wniosek o wydanie zaświadczenia (ewentualny wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury)

2) Pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Uwagi:

Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzoną ewidencję, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu referatu.


Dokumenty
  • wniosek wymagany - ewentualny wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury