Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 o godz. 15.30 w biurze Rady Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z przedstawicielami instytucji działających w sektorze rolnictwa.

4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012.

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.