Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna odbędzie się w dniu 19 stycznia 2011 o godz. 15.30 w biurze Rady Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.  Ustalenie porządku posiedzenia.

3.  Spotkanie Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Miedźna oraz zapoznanie się  z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miedźna.

4.  Sprawy różne i bieżące.

5.  Zamknięcie posiedzenia komisji.