Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna odbędzie się w dniu 4 stycznia 2011 o godz. 15.30 w biurze Rady Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.    Ustalenie porządku posiedzenia.

3.    Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2011

4.    Opracowanie planu pracy komisji na rok 2011.

5.    Sprawy różne i bieżące.

6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.