Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Miedźna, za okres od 1 stycznia 2005r. do 22 czerwca  2009r. przeprowadzona w dniach od 20 lipca 2009r.  do 4 września 2009r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.