S O Ł E C T W O   W O L A  II

 

sołtys sołectwa  Wola II – Tomasz Ladrowski tel. 519 347 295

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola II

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i  imię

 

1.

 

 

Mazurkiewicz Dariusz

 

 

2.

 

 

Mucha Marek

 

3.

 

 

Moczulski Mateusz

 

4.

 

 

Kowalczyk Adam

 

5.

  

 

Wesołek Zbigniew

 

6. 

 

 

Moczulski Janusz

 

7.

  

 

Rogala Józef

 

8.

 

Madeja Józef

 

9.

 

 

Biszkant Andrzej