S O Ł E C T W O   G R Z A W A

 

sołtys sołectwa Grzawa – Barbara Maroszek tel. 697-447-603

Wykaz członków Rady Sołeckiej Grzawa

 

LP.

 

Nazwisko i Imię

 

 

1.

 

Jacek – Wuzik Kinga

 

 

2.

 

Janosz Agnieszka

 

 

3.

 

Kalkowska Monika

 

 

4.

 

Kempka Anna 

 

5.

 

Maciaszek Joanna

 

 

6.

 

Moroń Izabela

 

 

7.

 

Przewoźnik Grzegorz

 

 

8.

 

Pudełko Zbigniew

 

9.

 

Radko Paweł

 

10.

 

Sosna Krzysztof

 

11.

 

Wojciech Alojzy

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej w Grzawie

Lp.

Nazwisko  Imię

 

1.

 

 

Waranica Wacław

 

2.

 

 

Rudlicka – Wrzeciono Anna

 

3.

 

 

Matyszkiewicz Dorota