Kontrola doraźna gospodarki finansowej Gminy Miedźna przeprowadzona w dniach od 7 do 8 lutego 2006 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.