Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna w składzie:

1. Marzena Ilga - Przewodnicząca Komisji
2. Ismena Maląg - Wolnicka - członek komisji
3. Dorota Mucha - członek komisji
4. Józefa Waliczek - członek komisji
5. Marek Gruszka - członek komisji
6. Jan Nowak - członek komisji