Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna w składzie:

1. Marcin Kapica - Przewodniczący Komisji
2. Anna Cofała - członek komisji
3. Damian Faruga - członek komisji
4. Michał Przewoźnik - członek komisji
5. Józefa Waliczek - członek komisji
6. Henryk Lichy - członek komisji
7. Jan Nowak - członek komisji
8. Henryk Rozmus - członek komisji
9. Mariusz Żur - członek komisji