Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu  12 grudnia 2023 r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
    1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.       

  1. Ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie petycji Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
  4. Sprawy różne i bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.