Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów zaprasza
na posiedzenie komisji, odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.        

  1. Ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Opiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.