W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LVI/392/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023

Data uchwały:

2023-09-11

Numer uchwały:
LXVII/453/2023

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego