W sprawie:
zmiany uchwały Nr LVI/391/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 - 2030

Data uchwały:

2023-09-11

Numer uchwały:
LXVII/452/2023

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia