L.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.
ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petcycja-1

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplatancji wsród lokalnej społeczności

16.01.2023

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

https://bip.miedzna.pl/?p=document&action=save&id=24729&bar_id=14651

 https://bip.miedzna.pl/?p=document&action=save&id=24853&bar_id=14651

https://bip.miedzna.pl/?p=document&action=save&id=25007&bar_id=14863

 2  

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 Petycja 2  

Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo

 11.04.2023r.  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   https://bip.miedzna.pl/?p=document&action=save&id=25089&bar_id=14918
 3

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie

Petycja 3

Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 15.05.2023 r.

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

https://bip.miedzna.pl/?p=document&action=save&id=25154&bar_id=14985

 4

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
ul.Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

Petycja 4 Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  5.07.2023 r.  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

https://bip.miedzna.pl/?p=document&action=show&id=25378&bar_id=15175