W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Data uchwały:
2022-06-29

Numer uchwały:
XLVIII/348/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia