W sprawie:
zmiany uchwały nr XLI/309/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022

Data uchwały:
2022-06-21

Numer uchwały:
XLVII/345/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzęwodym Województwa Śląskiego