<>

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie petycji z dnia 26 listopada 2021 r.
  5. Sprawy różne i bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.