W sprawie:
ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
XL/299/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r.