Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy Miedźna.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Ustalenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

5.      Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2022 w Gminie Miedźna.

6.      Opiniowanie projektów uchwał.

7.      Sprawy różne i bieżące.

8.      Zamknięcie posiedzenia komisji.