Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna zaprasza na wyjazdowe posiedzenie komisji, odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. o godz. 8:00. Rozpoczęcie w Szkole Podstawowej w Górze, ul. Pszczyńska 34, 43- 227 Góra.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4. Odwiedziny w placówkach oświatowych:

  • 8:00 – Szkoła Podstawowa w Górze,
  • 9:00 – Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach,
  • 10:30 – Szkoła Podstawowa we Frydku,
  • 12:00 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli,
  • 13:00 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli,
  • 14:00 – Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 w Woli.

5. Sprawy różne i bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna zaprasza na wyjazdowe posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. o godz. 8:00. Rozpoczęcie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Górze, ul. Kręta  13,
43- 227 Miedźna.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.                 

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4. Odwiedziny w placówkach oświatowych:

8.00- Gminne Przedszkole Publiczne w Górze

9.00- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej,

10.30-Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku, Oddział Przedszkolny w Gilowicach;

12.00- Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli

13.00- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 w Woli.

 

5. Sprawy różne i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.