L.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.
ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Stowarzyszenie Polska
Wolna od GMO

1_2021

1_2021-list otwarty

Interes publiczny w zakresie szczepień przeciw
wirusowi SARS-CoV-2

18.01.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia petycji
  UCHWAŁA NR XXXII/248/2021 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji
jako niezasługującej na uwzględnienie
2. Wyłączenie jawności w związku
z niewyrażeniem zgody, o której
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
2_2021 Interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego 08.02.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia petycji
   2_2021 wycofanie petycji
3. Teresa Garland

3_2021

3.1_2021

Opinia w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego

17.02.2021

24.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia petycji
 

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2021 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

4. Teresa Garland 4_2021 Poparcie Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego
04.03.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia petycji
 

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

5. Międzynarodowa Koalicj
dla Ochrony Polskiej Wsi
5_2021 Działania Rządu mające na celu przekupienie wyborców,
aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na Covid-19, dając
wyróżnienia finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności
09.06.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia petycji
  UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uznania petycji
jako niezasługującej na uwzględnienie

6.

Wyłączenie jawności w związku
z niewyrażeniem zgody, o której
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
6_2021 Interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego 13.09.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia petycji
  UCHWAŁA NR XL/303/2021 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uznania
petycji jakoniezasługującej na uwzględnienie
7. Mieszkańcy miejscowości Wola 7_2021 Petycja o wybudowanie wybiegu dla psów 26.11.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  UCHWAŁA NR XLII/313/2022 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 18 stycznia 2022 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy
8. Fundacja im. Nikoli Tesli

8_2021

8.1.2021

Petycja w sprawie ustanowienia aktów prawa miejscowego 23.12.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach,
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

UCHWAŁA NR XLIII/319/2022 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji