Symbol:
7230

Wydział:
Referat Inwestycji i RemontówPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t. j. z 2020 r. poz. 470),  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)


Opłaty:

Brak

 

Opłata skarbowa

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy Wnioskodawca nie jest Inwestorem, pobiera  się opłatę w wysokości 17,00 zł.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2000 r. poz. 256)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:

1)   Formularz wniosku pobrać: ze strony internetowej BIP lub w Referacie Inwestycji i Remontów

2)   Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna

Dokumenty :
- wniosek w/g załączonego wzoru