W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020 - 2029

Data uchwały:
2020-12-10

Numer uchwały:
XXVIII/210/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia