W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Miedźna na 2008r. z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Data uchwały:
2007-12-10

Numer uchwały:
XVI/B/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: