W sprawie:
zawarcia porozumienia między gminą Miedźna a gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Parafii Ewangelicko- Augsburskiej na okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/178/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia