W sprawie:
odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku (...)

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/176/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego