W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020 - 2027


Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/168/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia