W sprawie:
powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organizacjach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. oraz skutku niedopełnienia tego

Data uchwały:
2007-11-05

Numer uchwały:
XIV/H/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: