W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 w Gminie Miedźna

Data uchwały:
2007-11-05

Numer uchwały:
XIV/F/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: