W sprawie:
przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008r.

Data uchwały:
2007-11-05

Numer uchwały:
XIV/E/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: