W sprawie:
w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nier

Data uchwały:
2020-03-09

Numer uchwały:
XIX/154/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego