W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020

Data uchwały:
2020-01-24

Numer uchwały:
XVII/133/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia