W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2008 roku.

Data uchwały:
2007-10-16

Numer uchwały:
XIII/B/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: