W sprawie:
zmiany uchwały nr X/77/2003 o przyjęciu Statutu Gminy Miedźna oraz zmiany uchwały nr XL/325/2006 o zmianie uchwały własnej nr X/77/2003 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2007-09-19

Numer uchwały:
XII/E/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: