W sprawie:
zatwierdzenia statutu Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Data uchwały:
2007-08-22

Numer uchwały:
XI/G/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.