W sprawie:
udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej

Data uchwały:
2007-08-21

Numer uchwały:
XI/B/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia