Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


INFORMACJE OGÓLNE
    Informacja o Internetowym Systemie Biuletynu Informacji Publicznej (1)
    Informacje Nieudostępnione (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  (1)
    Wybory (0)
        Wybory Europarlament 2024 (10)
        Wybory Samorządowe 2024 (32)
        Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego kadencja 2024-2026 (1)
        Wybory ławników 2024-2027 (1)
        Wybory uzupełniające Ławników 2024-2027 (1)
        Wybory Parlamentarne i Referendum 2023 (16)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miedźna zarządzone na dzień 23 lipca 2023r. (22)
        Wybory Uzupełniające Ławników 2021 (1)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miedźna zarządzone na dzień 13 czerwca 2021r. (27)
        Wybory Prezydenckie 2020 (14)
        Wybory Prezydenckie 2020 (11)
        Wybory Parlamentarne 2019 (13)
        Wybory Ławników 2019 (1)
        Wybory Europarlament 2019 (12)
        Wybory Samorządowe 2018 (21)
            Okręgi wyborcze (2)
            Obwody wyborcze (1)
        Wybory Parlamentarne 2015 (6)
        Wybory Ławników 2015 (1)
        Wybory Prezydenckie 2015 (12)
        Wybory Samorządowe 2014 (16)
        Wybory Europarlament 2014 (7)
        Wybory Ławników 2012 (1)
        Wybory Ławników 2011 (1)
        Wybory Samorządowe 2010 (15)
        Wybory Parlamentarne 2011 (16)
    Referendum ogólnokrajowe - wrzesień 2015r. (19)
    Rejestr informacji udostępnionych (1)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na Terenie Powiatu Pszczyńskiego (1)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. (3)

URZĄD GMINY MIEDŹNA
    Dane teleadresowe (1)
    Wójt Gminy Miedźna (1)
    Regulamin Urzędu Gminy (1)
    Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy (1)
    Komórki organizacyjne (13)
    Procedury /druki wniosków do pobrania/ (0)
        Podatki i Opłaty (12)
        Ewidencja Działalności Gospodarczej (3)
        Obrót Napojami Alkoholowymi (6)
        Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska (7)
        Wydawanie Dowodów Osobistych (3)
        Urząd Stanu Cywilnego (12)
        Ewidencja Ludności (10)
        Referat Inwestycji i Remontów (7)
        Zgromadzenia i Imprezy Masowe (2)
        Żłobki i Kluby Dziecięce (1)
        Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego (1)
        Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (12)
    Rejestry, ewidencje, archiwa (7)
    Ochrona Danych Osobowych (1)
    Monitoring (6)
    Dostępność (0)
        Koordynator ds. dostępności (1)
        Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)
        Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (2)
    Cyberbezpiecznstwo (1)

GMINA MIEDŹNA
    Statut Gminy Miedźna (2)
    Jednostki organizacyjne (1)
        Instytucje kultury (1)
            Gminny Ośrodek Kultury (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
            Ogłoszenia (1)
            Przetargi (1)
        Zespół Oświaty i Wychowania (1)
        Szkoła Podstawowa we Frydku (1)
        Szkoła Podstawowa w Górze (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli (1)
        Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (1)
        Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 w Woli (1)
        Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 w Woli (1)
        Gminne Przedszkole Publiczne w Górze (1)
        Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku (1)
        Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach (1)
        Zespół "Kubusiowe Maluchy" (1)
    Jednostki pomocnicze (9)
    Spółki z udziałem gminy Miedźna (1)
        Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Wyłączenie jawności informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych (1)
        Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy Miedźna (25)
        Oświadczenia majątkowe Kierownictwa jednostek organizacyjnych gminy - placówki oświatowe (85)
        Oświadczenia majątkowe Kierownictwa jednostek organizacyjnych gminy - instytucje kultury (14)
        Oświadczenia majątkowe Kierownictwa jednostek organizacyjnych - pozostałe (22)
        Oświadczenia majątkowe Kierownictwa - spółki z udziałem gminy Miedźna (16)
        Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne (9)
        Oświadczenie majatkowe Radnych kadencji VIII - 2018-2023 (105)
        Oświadczenia majątkowe Radnych kadencji VII 2014-2018 (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych kadencji VI 2010-2014 (0)
        Druki oświadczeń majątkowych (2)
    Przetargi (0)
        Przetargi publiczne (1)
            Otwarte (72)
            Przetargi na zbycie nieruchomości (0)
                Otwarte (2)
                Rozstrzygnięte (5)
                    Przetargi- rok 2022 (2)
                    Przetargi - rok 2021 (6)
                    Przetargi - rok 2020 (2)
                    Przetargi - rok 2019 (11)
                    Przetargi - rok 2018 (6)
                    Przetargi - rok 2017 (17)
                    Przetargi - rok 2016 (9)
                    Przetargi - rok 2015 (6)
                    Przetargi - rok 2014 (5)
                    Przetargi - rok 2013 (13)
            Rozstrzygnięte (0)
                Przetargi- rok 2022 (1)
                Przetargi - rok 2021 (2)
                Przetargi - rok 2020 (18)
                Przetargi - rok 2019 (45)
                Przetargi - rok 2018 (0)
                Przetargi - rok 2017 (0)
                Przetargi - rok 2016 (0)
                Przetargi - rok 2015 (0)
                Przetargi - rok 2014 (0)
                Przetargi - rok 2013 (0)
                Przetargi - rok 2012 (0)
                Przetargi - rok 2011 (0)
                Przetargi - rok 2010 (0)
                Przetargi - rok 2009 (0)
                Przetargi - rok 2008 (0)
                Przetargi - rok 2007 (0)
            Zamówienia z wolnej ręki (1)
                Przetargi - rok 2006 (0)
    Zapytania ofertowe (1)
        zamówienia współfinansowane ze środków Uni Europejskiej (0)
            Zapytania ofertowe - rok 2021 (1)
            zapytania ofertowe - rok 2020 (2)
            zapytania ofertowe - rok 2019 (8)
            zapytania ofertowe - rok 2018 (4)
            zapytania ofertowe - rok 2017 (8)
            zapytania ofertowej - rok 2016 (4)
            zapytania ofertowe - rok 2015 (2)
            Zapytania ofertowe - rok 2022 (0)
        zamówienia do 30 tys Euro (0)
            zapytania ofertowe - rok 2020 (32)
            zapytania ofertowe - rok 2019 (29)
            zapytania ofertowe - do roku 2018 (41)
        Zamówienia publiczne których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto (2)
            2022 (3)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (33)
    Kontrola (0)
        Opinie Organu Nadzoru (0)
            Opinie Organu Nadzoru roku 2024 (4)
            Opinie Organu Nadzoru roku 2023 (8)
            Opinie Organu Nadzoru roku 2022 (9)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2021 (9)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2020 (8)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2019 (9)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2018 (10)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2017 (7)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2016 (8)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2015 (5)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2014 (6)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2013 (9)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2012 (7)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2011 (7)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2010 (7)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2009 (9)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2008 (8)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2007 (8)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2006 (6)
            Opinie Organu Nadzoru rok 2005 (1)
        Regionalna Izba Obrachunkowa (7)
        Pozostałe kontrole (0)
            rok 2023 (2)
            rok 2022 (3)
            rok 2021 (1)
            rok 2020 (3)
            rok 2019 (2)
            rok 2018 (1)
            rok 2017 (1)
            rok 2016 (0)
            rok 2015 (2)
            rok 2014 (4)
            rok 2013 (5)
            rok 2012 (5)
            rok 2011 (4)
            rok 2010 (2)
    Konkursy (0)
        2024 rok (4)
        2023 rok (7)
        2022 rok (3)
        2021 rok (5)
        2020 rok (12)
        2019 rok (10)
        2018 rok (11)
        2017 rok (2)
        2016 rok (4)
        2015 rok (6)
        2014 rok (7)
        2013 rok (7)
        2012 rok (4)
        2011 rok (8)
        lata 2007 - 2010 (19)
    Gospodarowanie mieniem komunalnym (0)
        Wykaz nieruchomości 2024 rok (5)
        Wykaz nieruchomości 2023 rok (7)
        Wykazy nieruchomości 2022 rok (15)
        Wykaz nieruchomości 2021 rok (5)
        Wykazy nieruchomości 2020 rok (8)
        Wykazy nieruchomości 2019 rok (7)
        Wykazy nieruchomości 2018 rok (6)
        Wykazy nieruchomości 2017 rok (16)
        Wykazy nieruchomości 2016 rok (18)
        Wykazy nieruchomości 2015 rok (9)
        Wykazy nieruchomości 2014 rok (15)
        Wykazy nieruchomości 2013 rok (14)
        Wykazy nieruchomości 2012 rok (14)
        Wykazy nieruchomości 2011 rok (18)
        Wykazy nieruchomości lata 2008-2010 (44)
        Listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących gminne mienie komunalne (3)
    Petycje (1)
        Petycje kierowane do Wójta Gminy Miedźna (10)
        Petycje kierowane do Rady Gminy Miedźna (10)
        Informacje zbiorcze o rozpatrzonych petycjach (0)
            2023 rok (1)
            2022 rok (1)
            2021 rok (1)
            2020 rok (1)
            2019 rok (1)
            2018 rok (1)
            2017 rok (1)
            2016 rok (1)
            2015 rok (1)
        Formularz petycji (1)
        Formularz wyrażenia zgody na złożenie petycji (1)
    Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej (1)
        Zarządzenie Wójta Gminy Miedźna (1)
        Rejestr zgłoszeń (1)
        Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy (1)
    Konsultacje społeczne (0)
        Konsultacje społeczne z mieszkańcami (51)
            Uchwała nr XXXIV/258/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miedźna (1)
        Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (120)
            Uchwała nr LII/380/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (1)
    Organizacje pozarządowe (3)
        Program współpracy na rok 2024 (1)
        Program współpracy na rok 2023 (1)
        Program współpracy na rok 2022 (1)
        Program współpracy na rok 2021 (1)
        Program współpracy na rok 2020 (1)
        Program współpracy na rok 2019 (1)
        Program współpracy na rok 2018 (1)
        Program współpracy na rok 2017 (1)
        Program współpracy na rok 2016 (1)
        Program współpracy na rok 2015 (1)
        Program współpracy na rok 2014 (1)
        Program współpracy na rok 2013 (1)
    Raporty o stanie Gminy Miedźna (6)

RADA GMINY MIEDŹNA
    Rada Gminy (1)
    Projekty uchwał (0)
        rok 2024 IX kadencja (20)
    Transmisje sesji Rady Gminy Miedźna (1)
    Rada Gminy - KADENCJA 2024-2029 (0)
        Sesje Rady Gminy (0)
            Porządek obrad sesji Rady Gminy (4)
            Imienne wykazy głosowań radnych (2)
            Protokoły z posiedzeń Rady Gminy (2)
        Skład Rady Gminy (1)
        Interpelacje i zapytania Radnych (0)
        Komisje Rady Gminy Miedźna (0)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miedźna (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna (1)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (1)
            Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (1)
            Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna (1)
        Terminy posiedzeń Komisji (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Rozowju Gospodarczego, Budżetu i Finansów (1)
            Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (2)
            Wspólne posiedzenia wszystkich komisji (1)
        Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Miedźna (0)
    Rada Gminy - KADENCJA 2018-2023 (1)
        Skład Rady Gminy (1)
        Projekty uchwał (0)
            rok 2024 (22)
            rok 2023 (90)
            rok 2022 (84)
            rok 2021 (84)
            rok 2020 (83)
            rok 2019 (89)
            rok 2018 (29)
        Interpelacje i zapytania Radnych (0)
            rok 2020 (3)
            rok 2019 (2)
        Komisje Rady Gminy Miedźna (0)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miedźna (7)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna (1)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (7)
            Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (7)
            Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna (7)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna (7)
            Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji (0)
        Sesje Rady Gminy Miedźna (0)
            Porządek obrad sesji Rady Gminy (76)
            Protokoły z posiedzień Rady Gminy (75)
            Transmisje Sesji Rady Gminy Miedźna (0)
            Imienne wykazy głosowań radnych (0)
                rok 2024 (4)
                rok 2023 (15)
                rok 2022 (15)
                rok 2021 (12)
                rok 2020 (12)
                rok 2019 (12)
                rok 2018 (4)
        Terminy posiedzeń Komisji (0)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miedźna (59)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna (30)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (39)
            Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (24)
            Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna (42)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna (43)
            Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji (35)
            Kapituła (1)
        Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Miedźna (0)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna (0)
                2024 rok (4)
                2023 (13)
                2022 rok (11)
                2021 rok (10)
                2020 rok (9)
                2019 rok (15)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna (0)
                2023 rok (8)
                2022 rok (6)
                2021 rok (7)
                2020 rok (4)
                2019 rok (5)
                2018 rok (1)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (1)
                2023 rok (9)
                2022 rok (6)
                2021 rok (5)
                2020 rok (8)
                2019 rok (9)
                2018 rok (1)
            Protokoły z posiedzień Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (0)
                2023 rok (2)
                2022 rok (6)
                2021 rok (5)
                2020 rok (5)
                2019 rok (6)
                2018 rok (1)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna (0)
                2023 rok (9)
                2022 rok (10)
                2021 rok (7)
                2020 rok (7)
                2019 rok (6)
                2018 rok (1)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna (0)
                2023 rok (6)
                2022 rok (12)
                2021 rok (7)
                2020 rok (6)
                2019 rok (14)
                2018 rok (1)
            Protokoły ze wspólnych posiedzeń wszystkich Komisji Rady Gminy Miedźna (0)
                2023 rok (6)
                2022 rok (7)
                2021 rok (8)
                2020 rok (6)
                2019 rok (6)
                2018 rok (1)
    Rada Gminy - KADENCJA 2014-2018 (1)
        Komisje Rady Gminy (0)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Oświaty Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Miedźna (5)
        Terminy posiedzeń Komisji (0)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miedźna (47)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (79)
            Komisja Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Miedźna (59)
            Komisja Oświaty Rady Gminy Miedźna (66)
            Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (49)
            Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna (54)
            Komisja Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Miedźna (55)
        Terminy sesji Rady Gminy (0)
            rok 2018 (10)
            rok 2017 (11)
            rok 2016 (14)
            rok 2015 (15)
            rok 2014 - kadencja VII (3)
        Projekty uchwał (0)
            rok 2018 (78)
            rok 2017 (84)
            rok 2016 (72)
            rok 2015 (68)
            rok 2014 - kadencja VII (18)
        Protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy (0)
            rok 2018 (11)
            rok 2017 (12)
            rok 2016 (14)
            rok 2015 (15)
            rok 2014 - kadencja VII (3)
            rok 2014 (12)
            rok 2013 (14)
            rok 2012 (12)
            rok 2011 (12)
            rok 2010 - od 22 listopada 2010 - kadencja VI (3)
        Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Miedźna (0)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna (0)
                rok 2018 (4)
                rok 2017 (6)
                rok 2016 (5)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (0)
                rok 2018 (12)
                rok 2017 (12)
                rok 2016 (15)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Miedźna (0)
                rok 2018 (5)
                rok 2017 (9)
                rok 2016 (9)
            Protokoły z posiedzen Komisji Oświaty Rady Gminy Miedźna (0)
                rok 2018 (7)
                rok 2017 (9)
                rok 2016 (9)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (0)
                rok 2018 (2)
                rok 2017 (4)
                rok 2016 (3)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna (0)
                rok 2018 (10)
                rok 2017 (6)
                rok 2016 (11)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Miedźna (0)
                rok 2018 (4)
                rok 2017 (7)
                rok 2016 (4)
            Protokoły z posiedzenia wszystkich Komisji (0)
                rok 2018 (2)
                rok 2017 (3)
                rok 2016 (4)
    Rada Gminy - KADENCJA 2010-2014 (0)
        Skład Rady Gminy (1)
        Projekty uchwał (0)
            rok 2014 (65)
            rok 2013 (82)
            rok 2012 (84)
            rok 2011 (94)
            rok 2010 (21)
        Terminy sesji Rady Gminy (0)
            rok 2014 (12)
            rok 2013 (14)
            rok 2012 (12)
            rok 2011 (12)
            rok 2010 - od 22 listopada 2010 - kadencja VI (3)
        Komisje Rady Gminy (0)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miedźna (8)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Oświaty Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna (5)
            Komisja Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Miedźna (5)
        Rada Gminy - KADENCJA 2014-2018 (0)
    Rada Gminy - KADENCJA 2006-2010 (0)
        Projekty uchwał (255)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Uchwały 2010 (91)
            Uchwały 2009 (92)
            Uchwały 2008 (101)
            Uchwały 2007 (91)
        Komisje Rady (7)
        Sprawozdania z działalności Rady Gminy (3)
        Skład Rady Gminy (1)
    Rada Gminy - KADENCJA 2002-2006 (0)
        Skład Rady Gminy (1)
        Projekty uchwał (80)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Uchwały Rady Gminy 2006 (103)
            Uchwały Rady Gminy 2005 (94)
            Uchwały Rady Gminy 2004 (111)

PRAWO LOKALNE
    Uchwały Rady Gminy (0)
        rok 2024 IX kadencja (21)
        rok 2024 (22)
        rok 2023 (92)
        rok 2022 (84)
        rok 2021 (88)
        rok 2020 (91)
        rok 2019 (101)
        rok 2018 - VIII kadencja wraz z imiennym głosowaniem (30)
        rok 2018 (87)
        rok 2017 (86)
        rok 2016 (81)
        rok 2015 (73)
        rok 2014 - VII kadencja (20)
        rok 2014 (66)
        rok 2013 (89)
        rok 2012 (90)
        rok 2011 (96)
        rok 2010 - od 22 listopada 2010 - kadencja VI (23)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2024-2029 (0)
            Zarządzenia - rok 2024 (30)
        Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2018-2024 (0)
            Zarządzenia - rok 2024 (75)
            Zarządzenia - rok 2023 (270)
            Zarządzenia - rok 2022 (280)
            Zarządzenia - rok2021 (200)
            Zarządzenia - rok 2020 (246)
            Zarządzenia - rok 2019 (235)
            Zarządzenia - rok 2018 (29)
        Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2014-2018 (0)
            Zarządzenia - rok 2018 (206)
            Zarządzenia - rok 2017 (296)
            Zarządzenia - rok 2016 (210)
            Zarządzenia - rok 2015 (188)
            Zarządzenia - rok 2014 kadencja VII od 1 grudnia 2014 (18)
        Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2010-2014 (0)
            Zarządzenia - rok 2014 (175)
            Zarządzenia - rok 2013 (193)
            Zarządzenia - rok 2012 (167)
            Zarządzenia - rok 2011 (171)
            Zarządzenia od 22 listopada 2010 (25)
        Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2006-2010 (0)
            Zarządzenia - rok 2010 (145)
            Zarządzenia - rok 2009 (157)
            Zarządzenia - rok 2008 (258)
            Zarządzenia - rok 2007 (85)
            Zarządzenia - rok 2006 (94)
    Prawo Miejscowe (0)
        2024 (1)
        2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2006-2010 (1)
    Strategia Rozwoju Gminy (4)
    Plan Zagospodarowania Przestrzennego (3)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miedźna (2)
    Ochrona Środowiska (6)
        Obwieszczenia (1)
        Zawiadomienia (1)
        ŁOWIECTWO (0)
    Elektroniczne dzienniki urzędowe (1)
        Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna (6)

FINANSE GMINY
    Finanse Gminy (1)
    Projekt Budżetu (0)
        Projekt budżetu na rok 2024 (1)
        Projekt budżetu na rok 2023 (1)
        Projekt budżetu na rok 2022 (1)
        Projekt budżetu na rok 2021 (1)
        Projekt budżetu na rok 2020 (1)
        Projekt budżetu 2019 (1)
        Projekt budżetu 2018 (1)
        Projekt budżetu 2017 (1)
        Projekt budżetu 2016 (1)
        Projekt budżetu 2015 (1)
        Projekt budżetu 2014 (1)
        Projekt budżetu 2013 (1)
        Projekt budżetu 2012 (1)
        Projekt budżetu 2011 (1)
        Projekt budżetu 2010 (2)
        Projekt budżetu 2009 (2)
        Projekt budżetu 2008 (2)
        Projekt budżetu 2007 (2)
        Projekt budżetu 2006 (1)
    Budżet Gminy (1)
        Budżet Gminy na 2024 r. (1)
        Budżet Gminy na 2023 r. (1)
        Budżet Gminy na 2022 r. (1)
        Budżet Gminy na 2021r. (1)
        Budżet Gminy na 2020r. (1)
        Budżet Gminy na 2019r. (1)
        Budżet Gminy na 2018r. (1)
        Budżet Gminy na 2017r. (1)
        Budżet Gminy na 2016r. (1)
        Budżet Gminy na 2015r. (1)
        Budżet Gminy na 2014r. (1)
        Budżet Gminy na 2013r. (1)
        Budżet Gminy na 2012r. (1)
        Budżet Gminy na 2011r. (1)
        Budżet Gminy na 2010r. (1)
        Budżet Gminy na 2009r. (1)
        Budżet Gminy na 2008r. (1)
        Budżet Gminy na 2007r. (1)
        Budżet Gminy na 2006r. (4)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Sprawozdania finasowe za 2023 (0)
                Urząd Gminy (5)
                Gmina Miedźna (5)
            Sprawozdania finansowe za 2022 (0)
                Urząd Gminy (5)
                Gmina Miedźna (5)
            Sprawozdania finansowe za 2021 (0)
                Urząd Gminy (4)
                Gmina Miedźna (5)
            Sprawozdania finansowe za 2020 (0)
                Gmina Miedźna (1)
                Urząd Gminy (1)
            Sprawozdania finansowe za 2019 (0)
                Gmina Miedźna (1)
                Urząd Gminy (1)
            Sprawozdanie finansowe za 2018 (0)
                Gmina Miedźna (1)
                Urząd Gminy (1)
        Sprawozdania budżetowe (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2024 (6)
            Spawozdania z wykonania budżetu 2023 (24)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2022 (24)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2021 (25)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2020 (26)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2019 (26)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2018 (32)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2017 (26)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2016 (16)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2015 (37)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2014 (20)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2013 (20)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2012 (15)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2011 (21)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010 (23)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2009 (21)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2007 (20)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2008 (21)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2006 (14)
            Sprawozdania z wykonania budżetu 2005 (6)
    Podatki i Opłaty (8)
        Wykaz udzielonych ulg (1)
    Interpretacje Indywidualne (1)
    Pomoc Publiczna (1)
        Wykaz udzielonych ulg (1)
        Wykaz udzielonych poręczeń (5)
    Majątek Gminy (1)

INFORMACJE URZĘDOWE
    Nabór pracowników do Urzędu Gminy (2)
        Ogłoszenia o naborze (11)
            Archiwum (0)
                Rok 2023 (0)
                Rok 2022 (0)
                rok 2021 (0)
                rok 2020 (0)
                rok 2019 (0)
                rok 2018 (0)
                rok 2017 (0)
                rok 2016 (0)
                rok 2015 (0)
                rok 2014 (0)
                rok 2013 (0)
                rok 2012 (0)
                rok 2011 (0)
                rok 2010 (0)
                rok 2009 (0)
                rok 2008 (0)
                rok 2007 (0)
                rok 2006 (0)
        Informacja o wynikach naboru (0)
    Nabór pracowników do jednostek organizacyjnych Gminy Miedźna (0)
        2022 (0)
        2021 (0)
        2020 (0)
        2019 (0)
        Archiwum (0)
        Informacja o wynikach naboru (0)
    Obwieszczenia, Komunikaty, Ogłoszenia (5)
        2024 rok (2)
        2023 rok (0)
        2022 rok (70)
        2021 rok (74)
        2020 rok (15)
        2019 rok (0)
        2018 rok (0)
        2017 rok (0)
        2016 rok (0)
        2015 rok (0)
        2014 rok (0)
        2013 rok (0)
        2012 rok (0)
        2011 rok (0)
        2010 rok (0)
        lata 2007 - 2009 (0)
    Komunikaty i Ostrzeżenia OC. ZK. oraz sprawy obronne (1)
        Obrona Cywilna (1)
    Ocena jakości wody (0)
        2023 (3)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (4)
        archiwum (1)
    Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (3)

ARCHIWUM
    Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia (0)
    Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2005 (74)
    Regulamin Organizacyjny UG /31.07.2013r./ (1)
    Regulamin Organizacyjny UG /31.12.2017r./ (1)

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCY
    Pojedynczy Punkt Kontaktowy (4)

INFORMACJE POZOSTAŁE
    Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (1)
    Instrukcje Obsługi (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij