Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego

ul. Górnicza 47, 43-225 Wola

tel./fax 211-83-96

REGON 271502711 NIP: 6381842293

 

Dyrektor: mgr Teresa Koczor

zsglwola@o2.pl


Nowa strona szkoły

https://sp1wola.edupage.org

Stara strona szkoły

www.zs-wola.eu