Symbol:


Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz. 570),
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. 2018 poz. 1760),
ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183),
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1626).


Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Referat Organizacyjny

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Miejsce załatwienia

Kancelaria Urzędu Gminy Miedźna piętro 1
ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna

tel. (32) 211-61-96 wew 12


Dokumenty
  • Dowód osobisty (w przypadku braku paszportu) (wymagany,do wglądu)

  • Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego) (do wglądu)

  • Wniosek o potwierdzenie lub przedłużenie profilu zaufanego złożony elektronicznie poprzez stronę pz.gov.pl (wymagany) https://pz.gov.pl/pz/index

  • Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego w formie papierowej (do pobrania na platformie ePUAP)

  • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych