W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2020

Data uchwały:
2019-12-30

Numer uchwały:
XVI/121/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz stronie internetowej BIP.