Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna

Skład osobowy:

Andrzej Painta – Przewodniczący komisji
Moczulski Mateusz – członek komisji
Banaś Łukasz – członek komisji