Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna

Skład osobowy:

Andrzej Painta – Przewodniczący komisji
Moczulski Mateusz – członek komisji
Przewoźnik Michał - członek komisji
Nowak Jan - członek komisji
Lichy Henryk - członek komisji