W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2018.


Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/255/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz stronie internetowej BIP.