W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2017

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXXII/171/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.