W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2016

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XVIII/90/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.