GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

 

 Władze Spółki:

 Zarząd

 Prezes Zarządu- Dyrektor Zakładu –  mgr inż. Andrzej Mańka

Członek Zarządu – Dyrektor Ekonomiczny – mgr inż. Henryk Utrata

  Rada Nadzorcza

 Przewodniczący – mgr Joanna Warchulska

 Członek –  mgr inż. Paweł Legut

 Członek – mgr Tomasz Drąszkowski 

 Dane Adresowe:

 43-227 Gilowice, ul. Lompy 19

 tel. /32/ 448 94 43

www.gzgk-miedzna.pl 

 NIP: 638-16-05-156  
 REGON: 072820537
 KRS 0000141345

 Telefony Awaryjne:

Pogotowie wodociągowe: 697 070 625
Pogotowie kanalizacyjne:  697 070 624

Dane Rejestrowe:

Spółka zarejestrowana 29.11.2002r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego,  sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/7376/05/468.