W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2015

Data uchwały:
2015-01-23

Numer uchwały:
IV/22/2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej