W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2014

Data uchwały:
2013-12-30

Numer uchwały:
XLI/296/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej