Zespół "Kubusiowe Maluchy" w Woli

REGON 243 295 458

NIP 638 180 78 94

ul. Górnicza 47b, 43-225 Wola

e-mail: kubusiowemaluchy@interia.pl

www.kubusiowemaluchy.pl

 tel. 603 365 027

Dyrektor: mgr Dorota Olszewska

Klub Dziecięcy "Kubusiowe Maluchy"

REGON: 243 122 060

Żłobek "Kubusiowe Maluchy"

REGON: 243 290 691